Sugianto, Herman. 2019. “RELIEF MOTIF BURUNG MERAK PADA PESAREAN SUNAN SENDANG DUWUR PACIRAN LAMONGAN: KAJIAN BENTUK, MAKNA DAN ESTETIKA”. Jurnal Budaya Nusantara 3 (1), 61 - 74. https://doi.org/10.36456/b.nusantara.vol3.no1.a2116.