(1)
Yuhantini, E. F. DAMPAK PEMIJATAN MANUAL DAN ELEKTRIK TERHADAP KEMAMPUAN HANDSTAND PADA ATLET SENAM ARTISTIK. stand 2021, 2, 48 - 54.