[1]
E. F. Yuhantini, “DAMPAK PEMIJATAN MANUAL DAN ELEKTRIK TERHADAP KEMAMPUAN HANDSTAND PADA ATLET SENAM ARTISTIK”, stand, vol. 2, no. 1, pp. 48 - 54, Jul. 2021.