Emanuel katarino mbeo, Viktorius Baju, & Pius Pandor. (2023). KONSEP KETUHANAN DALAM PANDANGAN MASYARAKAT NGADA: Tinjauan Filosofis Sila Pertama Pancasila. Jurnal Budaya Nusantara, 6(2), 314–323. https://doi.org/10.36456/JBN.vol6.no2.7994