., I. ESTETIKA DALAM SENI ISLAM MENURUT SAYYED HOSSEIN NASR. Jurnal Budaya Nusantara, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 32–45, 2019. DOI: 10.36456/JBN.vol3.no1.2113. Disponível em: https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal_budaya_nusantara/article/view/2113. Acesso em: 14 jul. 2024.