Emanuel katarino mbeo, Viktorius Baju, and Pius Pandor. 2023. “KONSEP KETUHANAN DALAM PANDANGAN MASYARAKAT NGADA: Tinjauan Filosofis Sila Pertama Pancasila”. Jurnal Budaya Nusantara 6 (2):314-23. https://doi.org/10.36456/JBN.vol6.no2.7994.