[1]
Yuniati, R.N. 2014. RAMADAN ANOMALY EFFECT PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX BERDASARKAN PERSPEKTIF BEHAVIORAL FINANCE THEORY. Majalah Ekonomi. 18, 1 (Jul. 2014).